ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ RDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 12 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กรกฎาคม 2566
สร้างในระบบเมื่อ 28 มิถุนายน 2566