กลุ่ม

 • act

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพสามิตคือ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560...

  1 ชุดข้อมูล ดู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • about

  เกี่ยวกับกรม

  การจัดตั้งกรมภาษีสรรพสามิต...

  2 Datasets ดู เกี่ยวกับกรม
 • inc

  จัดเก็บภาษี

  ภาษีสรรพสามิต (excise tax) เป็นภาษีทางอ้อมอีกชนิดหนึ่ง...

  14 Datasets ดู จัดเก็บภาษี
 • reg

  ทะเบียนสรรพสามิต

  "การจดทะเบียนสรรพสามิต" ผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1)...

  1 ชุดข้อมูล ดู ทะเบียนสรรพสามิต
 • lic

  ใบอนุญาต

  “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ หรือใบอนุญาตขายไพ่...

  13 Datasets ดู ใบอนุญาต
 • law

  ป้องกันและปราบปราม

  การดำเนินคดีตามความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต...

  2 Datasets ดู ป้องกันและปราบปราม