• สถิติผลการจัดเก็บภาษีสุรา 25269 total views 210 recent views

    “สุรา” หมายถึงวัตถุทังหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งดื่มกินได้เช่นเดียวกับ น้ำ สุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับ น้ำ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).