• สถิติเงินค่าปรับ 318 total views 16 recent views

    มาตรา 136 ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบคดี (ค่าปรับ) ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) ในการกำหนดค่าปรับ แต่ในกรณีที่ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1)...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).