ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ RDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด รายการ
  หน่วยตัวคูณ หน่วย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ธันวาคม 2566
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 12 กรกฎาคม 2566
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 28 มิถุนายน 2566