• สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ 23393 total views 286 recent views

    “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่ง ล้อ เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ หรือกำลังไฟฟ้าและให้ความหมายรวมถึงรถจักรยานยนต์...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).