• ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตขายไพ่ 18703 total views 141 recent views

    ประเภทของใบอนุญาต * 1. ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ 1 สำหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 40 สำรับขึ้นไป * 2. ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ 2 สำหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 พฤศจิกายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).