• จำนวนใบอนุญาตผลิตสุรา 23990 total views 129 recent views

    จำนวนใบอนุญาติผลิตสุรา ได้แก่ 1. ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น เช่น สุรากลั่นชนิดสุราขาว สุรากลั่นชนิดอื่นๆ 2. ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ เช่น สุราแช่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).