พบ 4 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ป้องกันและปราบปราม ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: รายเดือน ค่าปรับ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).