• จำนวนใบอนุญาตขายไพ่ 19392 total views 121 recent views

    ประเภทของใบอนุญาต * 1. ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ 1 สำหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 40 สำรับขึ้นไป * 2. ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ 2 สำหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).