• การจัดเก็บภาษีไนท์คลับและดิสโกเธค 21142 total views 116 recent views

    "ภาษีไนท์คลับและดิสโกเธค" เป็น 1 ในภาษี “กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ” หมายความว่า การประกอบกิจการในด้านบันเทิงหรือหย่อนใจต่าง ๆ ในสถานบริการเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สถานมหรสพ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).