ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ RDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง 24 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กรกฎาคม 2566
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 24 กรกฎาคม 2566
สร้างในระบบเมื่อ 24 กรกฎาคม 2566